banner

Dự án nhà máy giày Ngọc Tề

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề

Địa điểm: Thị Trấn Tiên Lữ – Hưng Yên

Dự án: Mở rộng sản xuất năm 2017

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối và tủ điều khiển