banner

Dự án nhà máy Fancy

Dự án: Nhà máy Fancy

Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, thang máng cáp

Nha may Fancy