banner

Dự án nhà học đường N2 – Đại học Chính Trị

Chủ đầu tư: Đại Học Chính Trị – Bộ Quốc Phòng

Dự án: Đầu tư giảng đường nhà N2

Địa điểm: Thạch Thất – Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối, Tủ Hạ thế, thang máng cáp

N2 2N2 1N2