banner

Dự án nhà A, nhà D 37 Hùng Vương

Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự án sửa chữa, cải tạo nhà A, nhà D khuôn viên 37 Hùng Vương

Dự án: Sửa chữa, cải tạo, nhà A, nhà D và khuôn viên 37 Hùng Vương

Địa điểm: 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối