banner

DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐẠI HỌC Y

Chủ đầu tư: Đại Học Y Hà Nội

Địa chỉ: Tôn Thất Tùng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hạng mục: Tủ điện phân phối

Dự án: Mở rộng Đại Học Y

Dai hoc y Ha Noi