banner

Dự án Học Viện Chính Trị Hà Đông

Chủ đầu tư: Học Viên Chính Trị Hà Đông

Dự án: Nhà học giáo viên 9 tầng

Địa điểm: Quận Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện phân phối, tủ điều khiển