banner

Dự án Bệnh Viện Đa Khoa – Hà Đông

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Dự án: Đầu tư khoa khám bệnh tự nguyện

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ phân phối hạ thếDK Ha Dong 1 DK Ha Dong 2