banner

DỰ ÁN ALIM

Chủ đầu tư: Công ty  TNHH ALIM GLOBAL

Địa điểm xây dựng: Thanh Thủy, Phú Thọ

Hạng mục cung cấp: Tủ điện và thang máng cáp