banner

Chung cư X203

Chủ đầu tư: Tổng công ty ĐTPT nhà và Đô thị -BQP

Dự án: Nhà chung cư quân đội X203

Địa điểm: Hoàng Mai, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện, thang máng cáp

X203 1