banner

BỆNH VIỆN NGỌC XUÂN

Dự án: Bệnh viện tư nhân Ngọc Xuân

Chủ đầu tư: Tập đoàn BMM

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục cung cấp: Tủ điện và thang máng cáp